Toshev Otabek Sodikovich ; Adliya bu — to’g’rilik haqqoniylik va odillikdir.